Wednesday, January 20, 2016

Ordinance No.SP-2455, S-2015- Nag-aatas sa Pangkat ng Serbisyong Pambatasan, sa Ilalim ng Tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang Panlungsod, na Isalin ang mga Piling Pinagtibay na Ordinansa ng Lungsod sa Wikang Filipino.

No comments:

Post a Comment